Toiminnanohjaus ja tarkkaavuus – 24.5.2018

TEEMAPÄIVÄ 2. Toiminnanohjaus ja tarkkaavuus:

Lasten ja nuorten tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen tukeminen kouluympäristössä ja kuntoutuksessa 24.5.2018


TAVOITE: 
Tavoitteena on antaa kouluikäisten neuropsykiatristen asiakkaiden kanssa työskenteleville ammattilaisille lisää menetelmiä ja valmiuksia toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden tukemiseen kouluympäristössä ja muissa vastaavanlaisissa ryhmätilanteissa. Saat myös syventävää tietoa tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen yksilö- ja ryhmäkuntoutukseen sekä yhteistyöhön koulun kanssa. Opetushenkilöstön jäsenenä saat hyvän käsityksen tukitoimista luokkatilanteessa ja myös yksilöllisen tuen mahdollisuuksista. Kuntouttajana saat tiivistetyt tiedot tukitoimista, joita koulun on mahdollista järjestellä ja miten tähän voi sujuvimmin nivoa yksilökuntoutuksen tuoman tuen.

SISÄLTÖ:

Teemapäivässä syvennytään mm.
– Yleinen tuki – miten tuetaan luokan oppilaiden tarkkaavuutta ja toiminnanohjausta
– Yksilöllinen tuki – yksittäisen oppilaan tukitoimet räätälöitynä yleiseen tukeen luokassa
– Yleisen ja yksilöllisen tuen jatkumo
– Miten ja mihin opettajan/kuntouttajan kannattaa lasta/nuorta ohjata
– Millaiset ovat koulun tarpeet ja mahdollisuudet tukea ja miten yhteistyötä kannattaa lähteä rakentamaan
– Maltti: ryhmämuotoinen systemaattisen erityisopetuksen väline lapsille, joilla on tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen ongelmia
– Yleiskatsaus muutamiin Suomessa käytettäviin yksilö- ja ryhmäkuntoutusmenetelmiin
– Yleinen keskustelu aiheesta sekä mahdollisesti workshoptyöskentelyä

LUENNOITSIJA: Neuropsykologian erikoispsykologi, tarkkaavuuden ja käyttäytymisongelmien dosentti (JY)Vesa Närhi

Vesa Närhellä on kattava kokemus tutkimus- ja kuntoutustyöstä toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden parissa, erityisesti kouluympäristössä järjestettävissä tukitoimissa. Vesa työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopistolla ja yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. Vesa on tehnyt vaikuttavuustutkimusta yleisen ja tehostetun tuen tukitoimista tarkkaavuuden ja käyttäytymisen ongelmiin ja hänellä on pitkä kokemus tukitoimien suunnittelusta yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Vesa on myös ollut mukana kirjoittamassa useita yleistajuisia kirjoja ja oppaita esim.  ryhmäkuntoutuksesta, toiminnanohjauksesta, tarkkaavuudesta sekä laaja-alaisista oppimisvaikeuksista.

KENELLE: 

– Eri alojen ammattilaisille (erityisesti opetushenkilöstölle ja terapia-, kuntoutus-  sekä ohjaustyön ammattilaisille), jotka työskentelevät neuropsykiatristen lasten ja nuorten (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) kanssa yhteistyössä koulujen kanssa.

-Sekä muille ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa ja jotka haluavat syventää tietämystään teemapäivän aihepiiristä.

PAIKKA JA AIKA: 
Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki 24.5.2017 klo 8.15 – 15.00

AIKATAULU:

8.00-8.15 Aamukahvi ja smoothie

8.15-9.45 Ohjelma

9.45-10.00 Tauko

10-12 Ohjelma

12-13 Lounas

13-14 Ohjelma

14.00-14.15 Kahvitauko

14.15-15.00 Ohjelma

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.