Koulutus: 
sosionomi (amk), diakoniatyö, neuropsykiatrinen valmentaja, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: yli 3 vuoden työkokemus kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden ohjaajana työhönvalmennuksessa sekä järjestötyöntekijänä ja toiminnanohjaajana mielenterveyden tukiyhdistyksessä.

Toimialueet: aikuiset, nuoret, lapset ja perheet

  • Kelan kuntoutus (Nuotti-valmennus, Oma Väylä-kuntoutus, Laku-perhekuntoutus)
  • neuropsykiatrinen valmennus

Erityisosaaminen: kehitysvammaisten, autismikirjon ja neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden asiakkaiden kanssa työskentely. Sosiaalisten taitojen, myönteisen minäkuvan sekä tunnetaitojen vahvistaminen taidelähtöisten menetelmien keinoin. Ratkaisukeskeinen sekä asiakkaan omaa toimijuutta ja voimavaroja vahvistava lähestymistapa työskentelyssä.

Mielenkiinnon kohteet: neuropsykiatria, taidelähtöiset ja luovat menetelmät

Yhteystiedot: 040 1649 429/ tiina.tuomi(at)proneuron.fi