Koulutus: lastenpsykiatrian erikoislääkäri, LL v. 1995, perheterapeutti, ET

Kielitaito: suomi, venäjä, englanti

Työkokemus: vuodesta 1999 HUS:n eri työpisteissä lastenpsykiatrisissa ja neuropsykiatrisissa yksiköissä. Kokemusta haastavasti käyttäytyvien lasten vanhempien ryhmistä (Ihmeelliset vuodet, perhekoulu).

Toimialueet: lapset ja nuoret sekä perheet (uudet asiakkaat 13 ikävuoteen asti, vanhat asiakkaat 18 vuoteen).

lapsen ja nuoren kehitykseen, tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyvät kysymykset ● koulunkäyntiin liittyvät ongelmat ● keskittymisvaikeudet ● adhd ● autismin kirjo ● oppimisvaikeudet ● Touretten oireyhtymä ja näihin liittyvät muut psykiatlriset ongelmat kuten ahdistuneisuus, pakko-oireet, mielialaongelmat ja käytöshäiriöt

Erityisosaaminen:

  • perheterapeuttinen työskentelyote (en tee varsinaista perheterapiaa)
  • pitkä kliininen työkokemus lastenpsykiatrisesta arvioinnista ja hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta

Mielenkiinnon kohteet: lasten neuropsykiatriaan liittyvät psykiatriset ongelmat erityisesti vaikeasti hallittava käytös, lasten psyykkiset traumat, narratiivinen perheterapia, tietoisuustaidot (mindfulness)

Yhteystiedot: 0400 601 991 / terhi.pajunen (at) proneuron.fi