Koulutus: Mielisairaanhoitaja (1986), sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö (1998), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (2014), lasten ja nuorten kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti opiskelija (2021-2023). Useita täydennyskoulutuksia, mm. musiikkiterapian yleisopinnot, kognitiivinen psykoterapia päihdehuollossa, kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät lastenpsykiatriassa, NLP Practioner, MIM- menetelmä vauvoille sekä erilaiset ryhmänohjaaja koulutukset: mm. Maestro stressinhallintakurssi, Muksuoppia vanhemmille ja kasvattajille, Friends, ART ja Family Ties sekä Ihmeelliset vuodet vanhempien ryhmä.

Kielitaito: suomi

Työkokemus: useamman vuoden kokemus erikoissairaanhoidosta; vanhukset, aikuiset ja lapset. Usean vuoden kokemus päihdetyöstä: yksilö- ja perhehoito- osastoilta Järvenpään sosiaalisairaalasta. Usean vuoden kokemus erityisluokissa sairaanhoitajana toimimisesta erityisopettajan työparina (Järvenpää ja Vantaa). Usean vuoden kokemus liikkuvasta työstä kouluilla, päiväkodeissa ja kotona. Usean vuoden työkokemus vauva- vanhempi vuorovaikutustyöstä.

Viimeisimmäksi työskennellyt erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian vastaanotoilla sairaanhoitajana. Työnkuvaan on kuulunut sh:n perustehtävien (hoidon alkuvaiheen anamnestiset haastattelut, lapsen ja perheen koordinoivana työntekijänä toimiminen ja hoidon suunnittelu lääkärin työparina sekä lääkeseurannat)  lisäksi toimiminen sairaanhoitajana moniammatillisessa tiimissä, neuropsykiatrinen valmennus, erilaisten ryhmien ohjaaminen (yläpuolella mainittujen lisäksi vanhempien psykoedukaatio- ja lasten sosiaalisten taitojen ryhmät), yksilötyöskentely, vanhempien ohjaus, vanhemman ja lapsen yhteinen työskentely (esim. ARTin tai Theraplayn keinoin), verkostoyhteistyö sekä koulutuspsykoterapia asiakkaat + vanhempien ohjaus ja verkostotyö.

Toimialueet: lapset, nuoret, aikuiset ja perheet

 • ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (adhd, autismikirjo)
 • vanhemman / vanhempien ohjaus
 • vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutustyöskentely
 • Laku- työskentely
 • Oma Väylä- työskentely
 • erilaisten ryhmien ohjaaminen

Erityisosaaminen:

 • erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret, aikuiset ja perheet
 • eri ikäiset neurokirjon asiakkaat
 • päihdetyö
 • jalkautuva työ perheisiin, kouluun ja päiväkotiin; apuna arjen tukikeinojen suunnittelussa, harjoittelussa ja arjen toimintatavaksi vakiinnuttamisessa
 • lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutustyöskentely
 • ryhmien ohjaus

Mielenkiinnon kohteet: neuropsykiatrian ongelma-alueet, vanhempi- lapsi vuorovaikutustyöskentely ja erilaiset ryhmämuotoiset hoidot.

Yhteystiedot: 041 318 7804 / taina.kujala (at) proneuron.fi