Sosiaaliset taidot – 16.11.2018

TEEMAPÄIVÄ 5. Sosiaaliset taidot ja kommunikaatio

Menetelmiä ja toimivaa tietotaitoa sosiaalisten taitojen ja kommunikaation kuntoutukseen 16.11.2018
TAVOITE:  Jakaa käytännönläheistä, tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvaa tietotaitoa sosiaalisten taitojen ja kommunikaation arviointiin ja kuntoutustyöhön sekä lapsi- nuoriso- ja aikuisasiakkaiden kanssa työskenteleville.

SISÄLTÖ: 

Teemapäivässä syvennytään mm. seuraaviin aihepiireihin:

– Sosiaaliset taidot, niiden kehittyminen ja arviointi
– Sosiaalisten taitojen tukeminen ja opettamisen keinot
– Mihin sosiaalisen kommunikaation osatekijöihin voidaan vaikuttaa kuntoutuksella? Kuntoutustutkimusten tuloksia
– Miten kuntoutan – yleisiä kuntoutuksen suuntaviivoja

– Menetelmätietoa:

– Sosiaalisen kommunikaation kuntoutusohjelma (keh. Catherine Adams)
– SocialEyes (keh. the National Autistic Society)
– Sosiaaliset tarinat (keh. Carol Gray) sosiaalis-pragmaattisen ymmärtämisen ja keskustelutaitojen kuntoutuksen
menetelminä.

– Päivän teemojen harjoittelua: pari- tai pienryhmätyönä

 

LUENNOITSIJAT: Sari Kujanpää ja Soile Loukusa

Sari Kujanpää on neuropsykiatrisen kuntoutuksen ja terapian vahva osaaja, kouluttaja ja kirjailija. Hän on julkaissut useita kirjoja mm. sosiaalisten taitojen ja autismikirjon asiakkaiden kuntoutuksesta. Sarin luennoilla yhdistyy elävällä tavalla tieteellinen tieto, havainnolliset esimerkit, eloisa kerronta ja harjoitteluosuudet, joilla myös osallistujat pääsevät kokeilemaan kuntoutuksessa tarvittavia taitoja.

Soile Loukusa työskentelee akatemiatutkijana Oulun yliopiston logopedian tutkimusyksikössä. Hänen pääasiallisena tutkimuskohteenaan ovat sosiaalis-pragmaattiset vaikeudet lapsilla ja aikuisilla, joilla on autismikirjon häiriö. Lisäksi hän tutkii lasten sosiaalis-pragmaattisten taitojen kehittymistä ja arviointia sekä sosiaalis-pragmaattisia taitoja lapsilla, joilla on ADHD tai kielellinen erityisvaikeus. Ennen akatemiatutkijan tehtävää hän on työskennellyt logopedian yliopistonlehtorina ja tutkijatohtorina. Hän on myös työskennellyt puheterapeuttina erilaisia kehityksellisiä häiriöitä omaavien lasten parissa.

KENELLE: 

-Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka työskentelevät lasten, nuorten ja aikuisten neuropsykiatristen (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti teemapäivän aiheesta.

-Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa ja kohtaavat vastaavia haasteita teemapäivän aihepiirin ympärillä.
MISSÄ&MILLOIN: Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki 16.11.2018 klo 8.15 – 16.00
AIKATAULU:

8.15-8.30 Aamukahvi ja smoothie

8.30-10.00 Sosiaalisten ja tunnetaitojen kehittyminen ja arviointi

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.45 Sosiaalisten ja tunnetaitojen opettamisen keinoja

11.45-12.45 Lounas

12.45-14.15 Sosiaalis-pragmaattinen ymmärtäminen, sen kehittyminen, arviointi ja kuntouttaminen

14.15-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 Yleisiä suuntaviivoja ja toimivia menetelmiä sosiaalisen kommunikaation kuntoutukseen

 

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.

Voit valita itsellesi soveltuvat teemapäivät tai voit osallistua vaikka vain yhteen tai useampaan. Huomioithan, että sinulla on mahdollisuus kerätä tästä usean päivän koulutuskokonaisuus, jota voi hyödyntää esim. Kelan vaativan kuntoutuksen tai muiden kilpailutusten koulutusvaatimuksissa. 14.-15.9.2017 pidetyn Neuropsykiatria NYT -orientoivat koulutuspäivät voi yhdistää tähän kokonaisuuteen, mikäli olit mukana (yhteensä 7 päivää).
ILMOITTAUTUMINEN:

Ilmoittaudu klikkaamalla tästä linkistä!

Pidätämme oikeudet muutoksiin.