Sosiaalinen kommunikaatio 13.-14.9.2012

Lämmin kiitos kaikille informaatiotäyteisistä ja keskustelua herättävistä päivistä! Päiville osallistui yhteensä yli 200 ammattihenkilöä. Kootun palautteen mukaan suurin osa osallistujista koki päivien järjestelyjen, esitysten rakenteen ja sisällön vastanneen omia odotuksiaan hyvin/erinomaisesti. Päivien moniammatillisuus sai paljon myönteistä palautetta. Päivillä oli mukana toimintaansa esittelemässä Autismi- ja Aspergerliitto, Aivoliitto, Suomen Tourette -yhdistys sekä ADHD-liitto.