Motivaatio ja yhteistyösuhde – 6.4.2018

TEEMAPÄIVÄ 1. Motivaatio ja yhteistyösuhde:

Menetelmiä hyvään kuntoutusmotivaatioon ja yhteistyösuhteeseen 6.4.2018

Päivä oli kerrassaan upea ja inspiroiva! Lämmin kiitos Sarille ja kaikille osallistujille! Osallistujamme antoivat palautteessa sisällöstä ja ammatillisesta hyödyllisyydestä tyypillisimmin 5 arvosanan asteikolla 1-5.

TEEMAPÄIVÄT 2018

TAVOITE: Tavoitteena on syventyä menetelmiin ja tietotaitoon, jotka auttavat muodostamaan toimivan ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen sekä luomaan että säilyttämään kuntoutusmotivaation erityisesti neuropsykiatrisilla nuoriso- ja aikuisasiakkailla.

SISÄLTÖ: 

Teemapäivässä syvennytään mm. seuraaviin aihepiireihin:

-Hyvän yhteistyösuhteen luominen

-Selkeä tavoitteen asettaminen yhteiselle työlle

-Visualisointi ja käyttäytymisanalyysi: Käyttäytymisanalyysi on hoitokeino, jossa yhdessä asiakkaan kanssa mietitään asiakkaan käyttäytymistä, sen syitä ja seurauksia. Tarkoitus on saada yhteinen käsitys asioiden välisistä suhteista ja tarkastella omia ongelmia, joko laajasti (laaja funktionaalinen analyysi) tai tarkemmin (minikäsitteellistykset).

-Motivoiva haastattelu: Hyvin toimiva menetelmä asiakkaan ja terapeutin/ohjaajan väliseen yhteistyöhön. Siinä avointen kysymysten avulla tuodaan esiin asiakkaan motivaatiota muutokseen.

-Päivän teemojen harjoittelua: pari- tai pienryhmätyönä

LUENNOITSIJA: Psykologi, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykoterapiakouluttaja ja työnohjaaja, Sari Kujanpää

Sari Kujanpää on neuropsykiatrisen kuntoutuksen ja terapian vahva osaaja, kouluttaja ja kirjailija. Hän on julkaissut useita kirjoja mm. autismikirjon asiakkaiden ja sosiaalisten taitojen kuntoutuksesta. Sarin luennoilla yhdistyy elävällä tavalla tieteellinen tieto, havainnolliset esimerkit, eloisa kerronta ja harjoitteluosuudet, joilla myös osallistujat pääsevät kokeilemaan kuntoutuksessa tarvittavia taitoja.

KENELLE: 

-Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka työskentelevät nuorten ja aikuisten neuropsykiatristen (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) asiakkaiden kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti teemapäivän aiheesta.

-Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa ja kohtaavat vastaavia haasteita kuntoutusmotivaation ja yhteistyösuhteen luonnissa.

MISSÄ&MILLOIN: Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki 6.4.2018 klo 8.00 – 15.00

AIKATAULU:

8.00-8.15 Aamukahvi ja smoothie

8.15-9.45 Ohjelma

9.45-10.00 Tauko

10-12 Ohjelma

12-13 Lounas

13-14 Ohjelma

14.00-14.15 Kahvitauko

14.15-15.00 Ohjelma

HINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ /  3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.

Voit valita itsellesi soveltuvat teemapäivät tai voit osallistua vaikka vain yhteen tai useampaan. Huomioithan, että sinulla on mahdollisuus kerätä tästä usean päivän koulutuskokonaisuus, jota voi hyödyntää esim. Kelan vaativan kuntoutuksen tai muiden kilpailutusten koulutusvaatimuksissa. 14.-15.9.2017 pidetyn Neuropsykiatria NYT -orientoivat koulutuspäivät voi yhdistää tähän kokonaisuuteen, mikäli olit mukana (yhteensä 7 päivää).