Koulutus:psykologi (PsM), neurotieteen tohtorikoulutettava (Aalto-yliopisto)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: lähes 10 v kokemus tutkimus- ja arviointityöstä psykologian alalta sekä usean vuoden kokemus neuropsykologispainotteisesta työstä opiskeluhuollossa laaja-alaisten oppimisen vaikeuksien, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteiden, autismin kirjon sekä suomen kielen oppimisen haasteiden tukitoimien suunnittelun ja kuntoutuksen parissa, lisäksi kokemusta nuorten ja aikuisten maahanmuuttajien oppimisen ja muistin vaikeuksien neuropsykiatrisesti painottuneista arvioista ja tukikontakteista. Kattava kokemus opiskeluhuollon ja kouluterveydenhuollon alojen kaupunkitasoisissa projekteissa monialaisen työn rakenteiden kehittämisessä.

Toimialueet: lapset, nuoret ja aikuiset

  • psykologin antama neuropsykologinen yksilökuntoutus (työnohjattuna)
  • neuro-/psykologiset tutkimukset
  • oppimisvaikeuksien kartoittaminen ja tukitoimien suunnittelu
  • päiväkoti- ja koulukonsultaatiot
  • vanhempainohjaus
  • ohjaus- ja tukikäynnit

Erityisosaaminen:

  • neuropsykiatriset haasteet (tarkkaavuuden haasteet, autismin kirjo) lapsilla ja nuorilla
  • kapeat ja laaja-alaiset oppimisen vaikeudet
  • koulun ja kodin tuen suunnittelu, monialaisen tuen yhteen sovittaminen
  • toisen kielen oppimisen vaikeudet S2-oppilailla

Mielenkiinnon kohteet: oppimisvaikeudet, tarkkaavuus ja toiminnan ohjaus, kehityksellinen neuropsykiatria, kognition ja aivotoiminnan yhteydet

Yhteystiedot: mikko.lahteenmaki (at) proneuron.fi / 045 788 45215