Koulutus: sosionomi (amk), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Lisäkoulutukset: DDP (vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia) peruskurssi, jatkokurssi (aloitus 11/21)

Kielitaito: suomi

Työkokemus: työkokemus on painottunut yli 21 vuoden aikana lastensuojeluun sekä perhetyöhön. Lastensuojelun sijaishuollossa työskennellyt 7-21- vuotiaiden psyykkisesti oirehtivien, neuropsykiatrisista problematiikasta, sekä usein hyvin traumatisoituneiden lasten ja nuorten, sekä heidän perheiden kanssa. Toiminut myös lastensuojelun erityisyksikössä perhetyöntekijänä tukien vanhemmuutta sijoituksen aikana.

Lisäksi toiminut perheohjaajana noin viisi vuotta tarjoten sosiaalihuollon mukaista perheohjausta erityisen tuen tarpeessa oleville perheille. Työnkuvaan kuuluu vanhemmuuden tukeminen, sen vahvistaminen ja ohjaus heidän kasvatustehtävässä. Myös monialainen yhteistyö perheen parissa työskentelevien eri toimijoiden kanssa on kuulunut vahvana osana tätä työtä läheisverkostoa unohtamatta.

Toimialueet: aikuiset, nuoret, lapset ja perheet

  • Kelan kuntoutus (Nuotti-valmennus, Oma Väylä-kuntoutus)
  • neuropsykiatrinen valmennus
  • perhetyö (vanhemmuuden tukeminen ja ohjaus, lapsen/nuoren kanssa työskentely, koko perheen kanssa tehtävä työ)

Erityisosaaminen: lasten, nuorten ja aikuisten arjenhallinnan problematiikka. Asiakkaan oman elämänhistorian huomioiminen kuntoutuksessa, oman toiminnanohjauksen vahvistaminen sekä voimavarakeskeinen lähestymistapa työskentelyssä. Sosiaalihuollon palvelujärjestelmän tuntemus

Mielenkiinnon kohteet: nuorten ja aikuisten kanssa työskentely, avoin dialogisuus, asiakkaan voimavarojen ja hänen elämänhistorian hyödyntäminen työskentelyssä. Sosiaalisten taitojen, sekä tunnetaitojen vahvistaminen, perhetyö ja läheisverkosto osana yksilön kuntoutumista. Traumojen vaikutus käyttäytymiseen ja toimintakykyyn. Kiintymyssuhteen merkitys ihmisen elämässä.

Yhteystiedot: 040 410 7480/ maisa.laakkonen(at)proneuron.fi