Koulutus: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti-opiskelija (2019-2023).
Useita täydennyskoulutuksia, mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmät (3vuotta), dialoginen perheohjaus (DFG), ADI-R-tutkimusmenetelmä, FRIENDS-ryhmäohjaaja.

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: Useamman vuoden kokemus erityissairaanhoidosta nuoriso- ja lastenpsykiatrian parissa sekä osasto- että avohoidosta, viimeisimpänä neuropsykiatrian yksiköstä. Työhön on sisältynyt yksilö- ja ryhmäkuntoutusta neuropsykiatrisen valmennuksen ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin (arjen taitojen harjoittelu, tunne- ja sosiaalisten taitojen harjoittelu, altistusharjoitukset, pakko-oireiden hoito, itsesäätelytaitojen vahvistaminen, minäkuvan ja itsetunnon vahvistaminen, diagnoosiin liittyvä psykoedukaatio) vanhemman ja sisarusten ohjausta, perhetyöskentelyä, yhteistyö koulujen ja päiväkotien kanssa, yhteistyö muiden verkostojen kanssa, asiakkaan arkiympäristössä toteutettu työskentely, hoidon alkuvaiheen anamnestiset haastattelut, ADI-R-haastattelut.

Toimialueet: lapset, nuoret, nuoret aikuiset, perheet

 • neuropsykiatrinen valmennus (autismikirjo, adhd)
 • vanhemman ohjaus
 • vanhemman ohjaus
 • arjen suunnittelu, arjen hallinnan taitojen ohjaus
  (vastaanotto-, koti- ja päiväkoti/koulu/työpaikka)
 • ADI-R-haastattelut
 • psykoterapeuttiopiskelijana toteutettava kognitiivinen käyttäytymisterapia

Erityisosaaminen:

 • kehityksellinen neuropsykiatria ja erityistä tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja perheet
 • diagnostiset alkuarviot yhteistyössä erikoislääkärin kanssa
 • neurokirjon lapsiasiakkaat
 • päiväkodin ja opetustoimen ohjaus ja tuki

Mielenkiinnon kohteet: kehityksellinen neuropsykiatria

Yhteystiedot: 045 103 5004 / nina.hamalainen (at) proneuron.fi