Koulutus: psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: pitkä kokemus erikoissairaanhoidosta, yksityiseltä ja kunnalliselta sektorilta neuropsykiatriasta ja psykiatriasta.

Toimialueet: nuoret yli 15- vuotiaat, aikuiset ja heidän perheensä ja verkostonsa.

Erityisosaaminen:

  • kehityksellinen neuropsykiatria (ADHD:n diagnostiikka ja hoito, autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä)
  • erityisvaikeudet, kielenkehityksen häiriöt, oppimisvaikeudet, kehitysvammaisuuteen liittyvät mielenterveyden ja käyttäytymisen haasteet
  • mielenterveyden häiriöt (mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosisairaudet, persoonallisuushäiriöt)

Yhteystiedot: 0400 601 991 / info (at) proneuron.fi