Koulutus: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) palvelu- ja liiketoimintamuotoilun YAMK-opiskelija, restonomi (AMK)

Kielitaito: suomi, englanti

Työkokemus: Usean vuoden työkokemus aikuisten akuuttipsykiatrian osastolta sairaanhoitajan työtehtävistä. Toiminut myös työterveyshoitajana. Työtehtävät sisältäneet omahoitajatyöskentelyä mielialahäiriöitä sairastavien potilaiden arjen tukena, psykoedukaatiota ja lääkehoidon ohjausta. Moniammatillinen verkostotyöskentely. Aikaisempaa työkokemusta palvelualalta mm. esihenkilötehtävistä.

Toimialueet: NUOTTI-valmennus

Erityisosaaminen: Voimavaralähtöinen ja tavoitteellinen työskentely, asiakkaan osallisuuden tukeminen, masennus- ja ahdistusoireiston hallinta, tunne-elämän haasteiden hallinta, ihmiskeskeinen työote

Mielenkiinnon kohteet: Kokonaisvaltainen arjen hyvinvointi. Elämän eri osa-alueiden tukeminen.

Yhteystiedot: 044 243 0944 / elina.helmikoski(at)proneuron.fi