Elämänkaari – 21.9.2018

TEEMAPÄIVÄ 4. Elämänkaari:

Lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen eri-ikävaiheissa yksilö- ja perhenäkökulmista

TAVOITE:

Teemapäivässä syvennetään osaamista neuropsykiatrisen yksilö- ja perhetyön erityispiirteistä lapsuus- ja nuoruusikäisten kohdalla. Tavoitteena on avata keskeisintä teoreettista tietoa lapsen, nuoren ja perheen käytännön kuntoutustyöhön sopivaksi, taustalla itsenäistymiskehityksen tukeminen eri ikävaiheissa. Teemapäivässä saat myös harjoitella menetelmiä luennoitsijoiden ohjaamien työpajojen avulla. Päivä avaa erilaisia näkökulmia esimerkiksi lapsen päiväkodin ja koulun aloitukseen sekä nuoren itsenäistymiseen ja kotoa muuton kehityksellisiin vaatimuksiin. Erityisesti nuoruusiässä, jolloin lyhyen aikaperiodin sisällä kehitysvaiheen keskeinen tavoite on itsenäisen elämänhallinnan saavuttaminen, oikein valittujen ja ajoitettujen tukitoimien merkitys korostuu.

SISÄLTÖ:
Teemapäivässä syvennytään mm.:

– lapsuus ja nuoruusikä kehitysvaiheena kuntoutuksessa
– ikätasoisen kehityksen tukeminen
– terveen itsenäistymiskehityksen jatkumo
– perhetyö ja perheen tukeminen osana neuropsykiatrista kuntoutusta
– McMasterin malli perheen toimintakyvystä; McMasterin malli perustuu systeemiseen ajatteluun perheestä, jota lähestytään arjen toiminnallisista haasteista lähtöisin. Perheen toimintakykyä peilataan 6 keskeisen osa-alueen kautta (tehtävien jakautuminen perheessä, tunnetasoinen yhteenkuuluvuus perheessä, tunneresponsiivisuus perheessä, perheen ongelmanratkaisutaidot, perheen kommunikaatio ja käyttäytymisen kontrollointi perheessä)
– perhetyöskentelyn sovellettu harjoittelu pienryhmissä
– case-pohjainen workshop eri kehitysvaiheiden tukemisesta
– lapsen / perheen erityistilanteet (esim. adoptio ja sijoitus)

LUENNOITSIJAT: Niina Rita ja Jani Kjäll

Niina Rita on terveyspsykologian erikoispsykologi (PsL), nuorisopsykoterapeutti, psykoterapeuttikouluttaja ja työnohjaaja, varhaiskasvatuksen opettaja (KK). Niinalla on yli 15 vuoden kokemus kliinisen psykologin työstä, josta pääosa erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriassa. Ammantinharjoittajana hän on toiminut v. 2008 alkaen, jossa tehtävinä lasten, nuorten ja nuorten aikuisten psykoterapia ja psykologinen arviointi. Lapsi- ja nuorisopsykologien työnohjauksesta Niinalla on 10 vuoden kokemus. Niinan erityisosaaminen painottuu kouluikäisten ja nuorten tunne-elämän ja hoidontarpeen arviointiin, työnonhjauksellisiin kysymyksiin sekä sijais- ja adoptiolasten kehityksen kulmakiviin.

.Jani Kjäll on perheterapeutti (VET), psykiatrinen sairaanhoitaja. Hän työskentelee psykiatrisena sairaanhoitajana ja  psykoterapeuttina (perheterapia, VET) HUS nuorisopsykiatriassa, sekä viime vuodet ProNeuronissa psykoterapeuttina ja nuorten neuropsykiatristen aikuisten Kelan Oma väylä –projektissa kuntoutusmallin kehittäjänä. Hänellä on kokemusta niin lasten, nuorten kuin aikuisten psykiatrisesta ja neuropsykiatrisesta hoidosta. Ajankohtaisesti ammatillisesti Jani on kiinnostunut kognitiivisesta psykoterapiasta (koulutuksessa, Helsingin yliopisto). Kognitiivisen psykoterapian menetelmät ovat Janin kokemuksen mukaan osoittautuneet hyvin sovellettaviksi yhdessä perhepsykoterapeuttisten menetelmien kanssa.

KENELLE:

– Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka työskentelevät neuropsykiatristen lasten ja nuorten (esim. ADHD-, autismikirjo-, laaja-alaiset oppimisvaikeudet) kuntoutuksen, ohjauksen, terapian tai arvioinnin parissa ja jotka haluavat syventää osaamistaan käytännönläheisesti teeman osalta.

– Terapia-, kuntoutus- ja ohjaustyön ammattilaisille, jotka tekevät työtään muiden asiakasryhmien kanssa, joilla on vastaavia haasteita teemapäivän ydinalueella.

MISSÄ&MILLOIN: Haagan Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki / 21.9.2018

AIKATAULU:

8.15-8.30 Aamukahvi ja smoothie

8.30-10.00 Terveen itsenäistymiskehityksen jatkumo

10.00-10.15 Tauko

10.15-11.45 Ikätasoisen kehityksen tukeminen

11.45-12.45 Lounas

12.45-14.15 Perhetyö ja perheen tukeminen osana neuropsykiatrista kuntoutusta

14.15-14.30 Kahvitauko

14.30-16.00 McMasterin malli perheen toimintakyvystä & perhetyöskentelyn sovellettu harjoittelu pienryhmissäHINTA:

200€/pv. + alv. yhteensä 248€ / 1 teemapäivä

180€/pv.+ alv. yhteensä 670€ / 3 teemapäivää

160€/pv. + alv. yhteensä 992€ / 5 teemapäivää

Hinnat sisältävät aamusmoothien ja -kahvin, lounaan, iltapäiväkahvit & pullan ja luentomonisteet.