Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä 29.-30.9.2011

Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä koulutus järjestettiin Helsingissä 29-30.9.2011. Ensimmäinen päivä painottui syventävään tietoon autismikirjon häiriöistä ja uusimpaan tutkimustietoon. Toinen päivä perehdytti nykytiedon mukaisiin kuntoutusmenetelmiin ja käytännön toimintatapoihin autismikirjon häiriöiden hoidossa, opetuksessa ja kuntoutuksessa.

 

 Sali täyttyi viimeistä paikkaa myöden ja kymmeniä oli jonossa tulossa.