ProNeuron etsii joukkoonsa NEUROPSYKOLOGIA / PSYKOLOGIA

Toivomme, että olet innostunut:

– työskentelemään eri-ikäisten asiakkaiden parissa (lapset/nuoret tai aikuiset tai kaiken ikäiset)

– neuropsykologisesta yksilö- ja ryhmäkuntouttamisesta

– neuropsykologisten tutkimusten toteuttamisesta erilaisin kysymyksen asetteluin

– moniammatillisen tiimin jäsenenä toimimisesta

– olethan idearikas, joustava ja innovatiivinen!

 

Pätevyysvaatimukset:
– neuropsykologian erikoispsykologi tai neuropsykologiaan erikoistuva psykologi
– laillistettu psykologi, jolla on osaamista/kiinnostusta kehityksellisestä neuropsykiatriasta

 

Meillä on mahdollista:

– toimia ammatinharjoittajana tai palkkatyöntekijänä

– toteuttaa omia, itselle tärkeitä ammatillisia arvoja joustavasti oman elämäntilanteen mukaan

– työnkuvan, työajat ja määrän voit räätälöidä itsellesi sopiviksi. ProNeuron tarjoaa kilpailukykyisen ansion ja työedut!

– työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden parissa yksin tai yhdessä kollegojen ja moniammatillisen tiimin kanssa. Työyhteisöömme kuuluu noin 50 ammattilaista, joista lähes puolet on neuro-/psykologeja. Voit tehdä yhteistyötä myös lastenneurologin ja aikuis-/lastenpsykiatrin kanssa.

– kouluttautua, oppia ja ennen kaikkea virkistyä yhdessä!

 

Hakuaika: 18.1.-22.2.2021

Lisätietoja ja hakemukset:

Hanna Uurainen

Johtava psykologi, palvelujohtaja
0400 998 791 / [email protected]

 

Tutustuhan myös Meille töihin sivuun. Haemme myös muita ammattilaisia joukkoomme. Meillä on jonoa kaikissa palveluissa!

Ota rohkeasti yhteyttä, kerromme mielellämme lisää meistä ProNelaisista!  

 

Tiedote ProNeuronin potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja tietoturvasta

Sähköinen potilasarkisto

ProNeuronin potilastiedot tallennetaan kuntoutusalojen toimijoille suunniteltuun potilasjärjestelmään, joka on Kanta-sertifioitu tietojärjestelmä, ja jolle on tehty ulkoinen tietoturva-auditointi KPMG IT Sertifiointi Oy:n puolesta. Tuote täyttää A-luokan tietojärjestelmän vaatimukset. Palvelu on asennettu palveluntarjoajan palvelinsaliin, joka sijaitsee Suomessa. Vaatimuksenmukaisuustodistuksen sertifikaattinumero on FI160613-21. ProNeuron ei säilytä potilastietoja omissa järjestelmissään.


Paperiarkisto

ProNeuronin paperinen potilasarkisto on suojattu asianmukaisella potilasasiakirjojen säilyttämistä vaativalla tavalla.

 

Yleistä ProNeuronin tietoturvasta

ProNeuron huolehtii omien laitteidensa asianmukaisesta suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä. ProNeuronin tiedot ovat vahvasti suojattuja ja käytössä on yrityspalomuuri sekä tietoturvapalvelut (mm. F-Secure). ProNeuron käyttää etäyhteyksissä terveydenhuoltoon soveltuvia ja terveydenhuollon tietoturvavaatimukset täyttäviä etäyhteyksiä. Kaikki ProNeuronin kiinteistön ja vastaanotto- sekä henkilökunnan tilat ovat lukittuja.

 

Lait: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Tietosuojalaki 1050/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992), Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007).

Maksuton LAKU-perhekuntoutus. Hae mukaan!

Kelan 1.3.20 käynnistynyt LAKU perhekuntoutus jatkuu ja voidaan toteuttaa yksilö- ja perhe-etävastaanottoina.

 

Laku-perhekuntoutukseen mahtuu vielä mukaan!

 

Kelan linjauksen mukaan Laku-perhekuntoutus jatkuu ja se toteutetaan toistaiseksi pääsääntöisesti etäkuntoutuksena. Käytössämme on useita, käytännössä toimiviksi todettuja työkaluja käytettäväksi etäkuntoutuksessa eri-ikäisille asiakkaille ja heidän perheilleen. Käytössämme on Valviran hyväksymät tietoturva-asetukset täyttävät, asiakkaalle maksuttomat videopohjaiset etäyhteydet, joita on mahdollista käyttää vaivattomasti puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Moniammatillinen Laku-perhekuntoutus on suunnattu perheille, joissa on 5-15 -vuotias lapsi tai nuori, jolla on neuropsykiatrinen diagnoosi (esim. ADHD, autismikirjo, Tourette), jotka haastavat arjen sujuvuutta. Laku-perhekuntoutuksessa mahdollistuu kokonaisvaltainen lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen. Kuntoutus tapahtuu yksilöllisesti ja moniammatillisesti tiiviissä yhteistyössä perheen ja arjen lähiympäristön kanssa.

Tässä epävarmassa tilanteessa avun tarve voi olla poikkeuksellisen suuri. Perheen haasteet voivat kasautua, kun ollaan vailla tuttuja arjen elementtejä mm. koulua ja harrastuksia. Arki on muuttunut rutiinien rikkoutumisen sekä omaehtoisen koulunkäynnin ja opiskelun odotusten lisääntymisen myötä merkittävästi.

 

LAKU-perhekuntoutuksen rakenne, tarkoitus ja haku

 

LAKU-perhekuntoutuksessa kestää 1,5 vuotta. Kuntoutus toteutuu yksilö- sekä perhetapaamisina, 2-4 tapaamista kuukaudessa. Lisäksi perheille järjestetään kaksi kuntoutusviikonloppua.

Neuropsykiatriset oireet voivat vaikuttaa päiväkodissa tai koulussa lapsen oppimiseen, kaverisuhteisiin sekä perheen arjen sujumiseen ja vanhempien jaksamiseen. LAKU-hankkeen tarkoituksena on, että perhe saa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen kuuluvaa tietoa sekä konkreettisia neuvoja perheen arjen sujuvuuteen sekä vertaistukea. LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on antaa konkreettisia keinoja myös koululle ja päiväkodille lapsen tai nuoren tukemiseksi.

Sisältö LAKU-kuntoutuksessa: Tapaamisia enintään 38 (etukäteisneuvottelu + 35 perhetapaamista tarvittavien arjen toimijoiden kanssa + kaksi seurantakertaa).


LAKU-perhekuntoutukseen hakeminen ja ohjautuminen:

 

Laku-perhekuntoutus toteutuu Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutus on perheelle maksutonta. Kuntoutukseen hakeudutaan julkisen terveydenhuollon, hoitavan tahon kautta. Ennen kuntoutusta, on lapsen tutkimukset ja perheen alustava tilannekartoitus jo tehty. Hakemuksen tulee sisältää lääkärin B-lausunnon lisäksi, perheen täyttämä Kelan KU 132-hakulomake, jossa ilmenee sairaus ja suositeltu kuntoutus tavoitteineen. Toive kuntoutuspaikasta merkitään (KU 132-lomake, kohta 10).

 

Kysy lisää/ ilmoittautuminen kuntoutukseen:

 

Riina Laakso

LAKU-kuntoutuksen koordinaattori

(toimintaterapeutti AMK., sosionomi AMK.)

040 567 0689 riina.laakso (at) proneuron.fi

 

 

Lastenneurologi Maija Castrén on aloittanut vastaanoton ProNeuronissa!

Neuropsykiatrian moniosaaja erikoislääkäri Maija Castrén on aloittanut vastaanottotoiminnan ProNeuronissa. Hän on erikoistunut lasten ja nuorten kehityksellisiin ongelmiin, oppimisen vaikeuksiin, kasvuun liittyviin kysymyksiin, autismikirjon häiriöihin ja kehityksellisten neuropsykistristen sairauksien (mm. ADHD) diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen eri ikäryhmissä.

Vapaita aikoja Maijalle voit katsoa nettiajanvarauksestamme